Аква Системс АД

    

       

Създадена през 2001г. "Аква Системс" АД е частна компания, специализирана в областта на гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, рекултивация, изграждане и поддръжка на депа за ТБО, ликвидация на екологични щети.

Ключовите фактори за растежа и дейността за Дружеството са иновации и модерна техника, като сме собственик на най-голям брой хибридни багери Komatsu в Европа, конкурентни цени, като нашата цел е да правим печалба от оптимизация на разходите, съчетано с водещи инженерни умения, способност за решаване на сложни задачи и непрекъснато усъвършенстване чрез професионално сертифициране.

"Аква Системс" АД. разполага със собствена индустриална база, строителни машини и оборудване за изпълнение на водопроводи и канализационни мрежи, напоителни системи, диги, брегоукрепващи съоръжения, язовири, пречиствателни станции за отпадни и питейни води, екологични съоръжения, депа за ТБО, ВЕИ, ел. мрежи и подстанции, благоустрояване на обществени пространства, жилищно и промишлено строителство и др.

Днес нашите проекти се контролират от високо-квалифицирани инженери, използващи съвременни и безопасни за околна  среда технологии. Като бизнес структура, Аква Системс АД се състои от повече от 120 работници и служители, включително 10 високо квалифицирани инженери и експерти.

                  

        

Проекти изпълнени от Аква Системс АД

    Последни новини от Аква Системс    

2014-06-04 09:28:30
Реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал - Община Смолян (2011):

„Инженеринг – реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал – курортни ядра „Снежанка“, „Язовира“, ...

2014-06-03 14:06:28
Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в с. Кръстина - Община Камено (2012)

„СМР при реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в с. Кръстина”. Стойност: 1 059 770 BGN.

2014-06-03 14:02:04
Закриване и рекултивация на първо окислително езеро съгласно Наредба №13/06.11.1998 г. - Лукойл Нефтохим Бургас АД (2011):

„Окислителни езера – закриване и рекултивация на първо окислително езеро съгласно Наредба №13/06.11.1998 г. в това число поставяне на ...

2014-06-03 14:00:11
Полагане на битова и дъждовна канализация в с. Тенево - Водоканалстрой“ ООД (2013)

„Водоканалстрой“ ООД  (2013): „Полагане на битова и дъждовна канализация в с. Тенево, Община Елхово”. Стойност: 223 131.43 лв